top of page
positieve focus

ONZE TRAININGEN

POSITIEVE FOCUS IN JE ORGANISATIE

Training of workshop oplossingsgericht werken en communiceren

Van controle naar vertrouwen en optimale samenwerking. 

Positief communiceren met gebruik van oplossingstaal is één van de belangrijkste ingrediënten voor succes. Of het nu gaat over een gesprek tussen medewerker en leidinggevende, klant en verkoper of patiënt en zorgprofessional.

Je organisatiecultuur bepaalt in hoge mate hoe je medewerkers zich gedragen. Of werknemers initiatief nemen om nieuwe ideeën naar voren te brengen of liever hun mond houden. In oplossingsgerichte organisaties realiseren medewerkers zich dat hun taak deel uitmaakt van een grotere doelstelling waar ze achter staan en waarvan ze weten dat die alleen samen bereikt kan worden. Medewerkers werken vanuit de overtuiging dat elke collega een verschil maakt voor dat grote doel.


Je daagt je gesprekspartner of teams uit met specifieke technieken om oplossingen te vinden en voort te bouwen op sterke kanten. Met andere woorden: je stimuleert het oplossend vermogen en het eigenaarschap van de ander. Samen ga je op zoek naar wat jouw gesprekspartner wil veranderen en wat hij of zij nodig heeft om vooruit te komen.

Na de training ben je in staat om op een gelijkwaardige manier je gesprekspartner(s) uit te dagen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor richting en keuzes.

Naast het bouwen aan een gezamenlijke visie leren deelnemers elkaar en hun sterke kanten beter kennen. Er ontstaat een manier om met elkaar in gesprek te blijven. Bijvoorbeeld als het gaat over de visie binnen de organisatie, het nemen van verantwoordelijkheid en het hanteren van lastige of stagnerende interacties en conflicten.

Het is aan te bevelen om de training als open inschrijving in je organisatie aan te bieden. Want wanneer een heel team deelneemt aan de training levert dat winst op.

Kijk hier voor een terugblik op onze training bij deSelectie oplossingsgericht communiceren in  recruitment & HR

POSITIEVE FOCUS VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training, workshop of supervisie voor professionals die werken in de (geestelijke) gezondsheidszorg en het sociaal domein

Oplossingsgerichte gespreksvoering focust op wat werkt en hoe dat uit te breiden is - in plaats van te focussen op wat er mis is en hoe dat te repareren is. Die nieuwe visie op hulp- en dienstverlening blijkt in de praktijk werkzaam en breed inzetbaar.


De zorgprofessional bouwt voort op de visie en competenties van de cliënt of patiënt, waarbij irreële ideeën niet bestreden hoeven te worden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden, uitzonderingen en competenties, in plaats van naar beperkingen, problemen en defecten.

In de training leer je het oplossingsgerichte gespreksmodel toe te passen in gesprek met cliënten/ patiënten en hun dierbaren en zorgteams. 

Naast het bouwen aan een gezamenlijke visie leren deelnemers elkaar en hun sterke kanten beter kennen. Er ontstaat een manier om met elkaar in gesprek te blijven. Bijvoorbeeld als het gaat over de visie binnen de organisatie, het nemen van verantwoordelijkheid en het hanteren van lastige of stagnerende interacties en conflicten.

Het is aan te bevelen om de training als open inschrijving in je organisatie aan te bieden. Want wanneer een heel team deelneemt aan de training levert dat winst op.

POSITIEVE FOCUS IN HET ONDERWIJS

Training of workshop voor docenten en leerkrachten

Gelukkige leerkrachten zijn de beste. Stuur jezelf vanuit sterke kanten en de oplossing - niet vanuit het probleem. Dat geldt niet alleen voor de leerkracht, want het is toepasbaar voor iedereen die bij de school betrokken is. 

Een positieve focus in het lesgeven maakt onderwijs passend en veel leuker.

Hoe kan het onderwijs (nog) meer aandacht geven aan de bekwaamheden die je later helpen om gelukkig en succesvol te zijn in het leven? De Positieve Focus in Onderwijs schenkt zowel aandacht aan het aanleren van vakkennis en cognitieve bekwaamheden, als aan het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor een gelukkig en evenwichtig leven voor zowel leerlingen als leerkrachten. 

In de training nemen we je mee in de reis naar de positieve focus in onderwijs: positief kijken, optimistisch denken en durven doen. Oog hebben voor de sterke kanten en vaardigheden van de leerling. Zicht krijgen op je eigen drijfveren als leerkracht. Jouw positieve mindset - verwondering, creativiteit en inspiratie - een plek geven in de klas.

20211120_125350 (1).jpg

GEMIDDELD BEOORDEELD MET EEN 8,5

'Lekker praktisch!'

'Ruimte om met elkaar in gesprek te gaan'

'Schaalwandelen tussen de alpaca's is echt heel erg leuk om te doen! '

'Erg praktijkgericht'

'Ik heb er veel van geleerd en ik ben er zekerder van geworden'

'De docent en ervaringsdeskundige gaven een uitstekende presentatie'

'Zeer interessant, op een prettige manier gegeven. Enthousiasmeert' 

'Bedankt voor de fijne training, ik heb er veel van geleerd!'

'Ik kan het direct toepassen in de praktijk'

'De koppeling tussen theorie en praktijk sluit goed aan bij wat ik nodig heb'

'Er was veel mogelijkheid tot het inbrengen van casuïstiek'

'Een nieuwe insteek om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele mens'

'Het was veilig om te oefenen en de acteur was ook echt een toevoeging'

'Kundige docent en de techniek is gelijk toepasbaar tijdens het werk. Het boek en de cursus sloten goed bij elkaar aan'


'

EN ZIJ HEBBEN INMIDDELS DE POSITIEVE FOCUS

Dia1_JPG_edited.jpg

IK WIL CONTACT

  • LinkedIn
  • YouTube
  • LinkedIn

Bedankt voor de inzending!

bottom of page