top of page
Image by Markus Winkler

ALS IK DE BAAS ZOU ZIJN VAN HET JOURNAAL..

Oplossingsgericht werken op je werkplek

Wat nou als je de baas zou zijn over je eigen werk(plek)?

Wat zou jij dan meer of anders doen?


‘Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan werd meteen het nieuws een heel stuk positiever. En de hele wereld werd meteen een beetje liever’.

(Kinderen voor Kinderen, 1984).

Klantwaarde voorop

Client/ klantgericht werken staat voorop in organisaties die zich met (het welzijn van) mensen bezighouden.

Toch is écht cliëntgericht werken in de praktijk een uitdaging. Waarom?

De gewoonte om te vervallen in probleemgerichte denk- en werkmodellen werkt averechts. 

Ook werkt de omgeving niet altijd mee. denk an controlelerende instanties en regelgeving. Een uitdaging dus. 

Hoe zet je de klantwaarde in je werk voorop?


Jezelf op zijn best

Er is niets mis met (dag)dromen.

Nog sterker, het helpt je jouw gewenste toekomst dichterbij te brengen.  

Je best mogelijke zelf’ is een effectieve oefening, afkomstig vanuit de positieve psychologie.

Hierbij maak je een voorstelling over je toekomstige zelf. 

De oefening:

- Denk na over je best mogelijke toekomst (bijv. over 5 of 10 jaar). Stel je voor dat alles zo goed  is gegaan als mogelijk. Je hebt al je doelen bereikt.

Hoe ziet bijvoorbeeld je persoonlijke leven, je relaties en je werk er uit? *

Jouw werkplek op zijn best

Deze oefening is gemakkelijk te vertalen naar je werkplek. 

Want stel ... jij bent de baas over je eigen werkplek.  Je bent een (paar) jaar verder en werkt met volle tevredenheid. Alles lukt zoals jij het wilt.

Hoe zou je werk eruit zien? En bedenk.. je hebt het werkelijk voor het zeggen.

Categorie 'alles kan en mag'. 

Tip: Kijk ook eens onze video op youtube over visualiseren

Doen

En het moet natuurlijk niet blijven bij dromen. Als je een beeld hebt van war je uit wilt komen is het belangrijk om te kijken wat er al werkt.

Hoe doe je dat?

Focus op wat je al eerder bereikt hebt. Focus op je sterke kanten en hoe je deze in kunt zetten om stapjes te maken richting jouw ideale situatie.

Als je dagelijks met de uitwerking van deze oefening aan de slag gaat zal je merken dat je dichterbij en positiever wordt. Waarom? Omdat positief denken creativiteit en flexibiliteit bevordert (dit in tegenstelling tot probleem denken).  

Je zult dus steeds meer out-of-the-box gaan denken over jouw mogelijkheden, verlangens, behoeften en zingeving op je werk.

Wil je meer weten over de sterke kanten benadering?, bekijk onze youtube video). 

Klein beginnen

We gaan verder met e oefening.

Stel jezelf de volgende vragen:

- Hoe ziet jouw dag op de werkvloer eruit?

- Wat doe je precies op zo'n dag in de toekomst? Wat zien anderen je doen?

- Wat zijn je werktijden?

- Met wie werk je samen?

- Hoe verloopt de communicatie over en weer met collega’s en klanten? Wat doe jij dan anders?

- Welke overlegmomenten zijn er?

- Wat heb je nodig aan middelen of 'tools' om je werk goed uit te kunnen voeren?

- Hoe kom je aan de juiste informatie om je werk goed te doen?

- Op welke wijze  betrek je naasten van de cliënt, leerling of klant?

- Hoe ga je naar huis na zo'n dag? 

- Hoe zullen je collega’s en cliënten of leerlingen weten dat je werkt met volledige tevredenheid en met plezier?

Wat zien ze dan aan jou?

Utopie of gewoon doen?

Met alleen dromen kom je er natuurlijk niet. Er moet ook wat gebeuren.

En je kunt alleen beginnen met die zaken waar je ook direct invloed op hebt.

Begin bij wat er al werkt.

Wat moet behouden blijven?

Een leuke vraag is dan ook:

Stel dat alles zou  kunnen, mogen (of moet) veranderen.

Wat moet absoluut behouden blijven en mag niet mee veranderen?

En wat nog meer?

En stel ik zou deze vraag aan klanten, cliënten of leerlingen stellen.

Wat zouden die dan zeggen (of hoe kun je hierachter komen?) 

Samen bereik je meer

Om je droom handen en voeten te geven is het verstandig om supporters te zoeken.

Gelijkgestemden die je kunnen steunen. Collega's die getuige zijn van de verandering. 


Je kunt hierbij denken aan het inschakelen van leidinggevenden, (andere) medisch specialisten een mentor, een team, collega's.

Vertel hen je plannen en beschrijf de voordelen van verandering. 

Visie van de organisatie

Jouw ideeën moeten natuurlijk passen binnen het grotere geheel. de viie van een organisatie (tenzij je je eigen baas al bent). 

De visie van jouw organisatie is vast al ergens beschreven. Ga erover in gespek met collega's en leidinggevenden. 

Als jouwideeën passen in de visie zit je op de juiste (werk)plek.

|Maar.. als jouw ideeën echt niet passend zijn, zul je hier niet kunnen werken volgens je eigen normen en waarden. Verlies van controle, tegenzin, bore-out of burn-out (of erger) liggen dan op de loer. 

Dan is het wellicht tijd om uit te zwaaien. 

De ideale organisatie

De ideale organisatie is volledig afhankelijk van de kwaliteit van de medewerkers.

Alle medewerkers dienen goed opgeleid te zijn.

Werknemers worden uitgenodigd om mee te denken. 

Werknemers ervaren werkgeluk en voldoening omdat ze kunnen werken volgens hun eigen normen en waarden.

En er is voldoende waardering en erkenning over het uitgevoerde werk. Werknemers worden door gezien door hun leidinggevende, niet alleen als arbeidskracht of radartje in het grotere geheel, maar ook als mens met behoeften en verlangens. 

Inzetten van sterke kanten

Ervaar jij voldoende ruimte om mee te denken?

Een gevleugelde uitspraak van Steve Jobs, medeoprichter van Apple past hierbij:

'Het is onlogisch om slimme mensen in te huren en vervolgens te zeggen hoe ze hun werk moeten doen.

We huren slimme mensen in om ons te zeggen wat we moeten doen'. 


Bottom-up

Een volgende suggestie is om samen met collega's en je leidinggevende te onderzoeken wat je nodig hebt om je werk goed uit te kunnen voeren.

In oplossingsgerichte organisaties wordt gesproken over een ‘omgekeerde piramide’.

Bottom-up in plaats van top-down organiseren.

Leidinggevenden faciliteren en coachen medewerkers. leldinggevenden hebben de rol van gastheer- of gastvrouw. 

Dit betekent dat de rol van de manager volledig moet kantelen wanneer de organisatie nog top-down is.

Zie ons filmpje (naar het boek van Fredrike Bannink) over oplossingsgericht leidinggeven


Meedenkers

Het effect van oplossingsgericht organiseren is dat medewerkers meedenkers worden.

Door mee te mogen denken zullen medewerkers zich ook meer verantwoordelijk voelen voor de ingezette verandering.

Daarmee wordt ook het werk van de leidinggevende trouwens veel leuker. 

Ook leidinggevenden mogen meedenken in plaats van dat de richting door een select groepje wordt bepaald.

iedereen mag en kan zijn stem dus laten horen.

Paarse krokodillen

Heel belangrijk is dat er veel vertrouwen is in de medewerker.

Want bij wantrouwen is er geen vrijheid en wordt dit doorgaans ingeruild voor meer controle. Bijvoorbeeld in de vorm van bureaucratie, onnodige toets- momenten, registraties en dashboards.

En dat soort zaken snoepen onnodig tijd en geld van het primaire proces af.

Tijd, energie en geld dat uiteraard beter ingezet kan worden voor cliënt, patiënt, klant of leerling.

Welke werknemer zit er nu te wachten op paarse krokodillen?

Als jij de baas zou zijn..

Als jij de baas zou zijn van jouw werkplek.

Wat zou jij dan doen om het werk nog positiever te maken voor jezelf, je collega's en clienten? 

We horen dit heel graag jouw ideeën terug! Laat je reactie achter.

Want samen bereiken we meer.

* je best mogelijk zelf. Meevissen, Y. M. C, Peters, M. L., & Alberts, H. J. E. M. (2011). Become more optimistic by 
imagining a best possible self: Effects of a two week intervention. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42 (3), 371–378.

bottom of page