top of page
20220930_175914 (1).jpg

BETERWETERS - VAN LASTIGE NAAR OPTIMALE INTERACTIES IN DE (G)GZ

Elke behandelaar in de gezondheidszorg kent ze wel. Beterweters: patiënten die ‘ja-maar’ zeggen, veeleisend zijn of adviezen niet opvolgen. Fredrike Bannink en René den Haan stellen dat lastige patiënten niet bestaan. Lastige interacties wel, en daar kun je iets aan doen.


Een spiegel voor de behandelaar.


De behandelaar speelt de hoofdrol in dit optimistische en praktische boek. Door de focus te richten op het aandeel van de behandelaar in mislukte en in geslaagde behandelingen, wordt de lezer een spiegel voorgehouden. Want ook behandelaars kunnen beterweters zijn. Verhalen en tips van patiënten, oplossingsgerichte oefeningen en casussen bieden de tools om de interactie te verbeteren.


Aandacht voor specifieke situaties.

Specifieke aandacht is er voor interacties bij onvrijwillige patiënten, dwang en drang, voortslepende behandelingen, onverklaarde lichamelijke klachten, crisissituaties en suïcidaal gedrag. Ook beantwoorden de auteurs veelgestelde vragen uit de praktijk.


Lastige interacties: je krijgt er weer zin in na het lezen van dit boek.

Beterweters_cover.png

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET OUDEREN

In dit boek, een geheel herziene editie van Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen, worden de vele mogelijkheden van oplossingsgericht werken met ouderen beschreven, aan de hand van theorie, praktische toepassingen en casuïstiek. Het heeft als doel om gespreksvoering positief en simpel te maken.


Onderwerpen

Onderwerpen die specifiek met ouderen te maken hebben komen uitgebreid aan bod, zoals het behoud van veerkracht en optimisme, het zien van de oudere als co-expert, het goed omgaan met cognitieve beperkingen en het oplossingsgericht mediatief werken met zorgteams. De vele toepassingen en casussen nodigen uit om morgen al te starten – of verder te gaan – met oplossingsgericht werken.

Nieuw in deze editie

De tweede editie is dusdanig aangepast dat het boek beter geschikt is voor studenten in het hoger onderwijs. Het is compacter dan de voorgaande editie, omdat de nadruk meer ligt op het in de praktijk toepassen van de methodiek oplossingsgericht werken. Naast een beknopte beschrijving van de methodiek en de positieve focus op hulpverlening, krijgt de lezer ook talrijke praktijkvoorbeelden en oefeningen aangereikt. Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd.

oplossingsgericht-werken-met-ouderen_edited.jpg

SUÏCIDEPREVENTIE: BOUWEN AAN HOOP

Hoe bouw je als behandelaar aan hoop en hoe optimaliseer je het contact met cliënten wanneer zij een einde aan hun leven willen maken? In Suïcidepreventie. Bouwen aan hoop geven René den Haan en Fredrike Bannink vele tips voor (crisis)gesprekken, waarbij het bouwen aan hoop de leidraad vormt. 

Bouwen aan hoop

Suïcidaal gedrag vormt wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. Het heeft niet alleen een enorme impact op cliënten zelf, maar ook op hun naasten en behandelaars. Er komt gelukkig steeds meer belangstelling voor suïcidepreventie: het voorkomen en verminderen van suïcidaal gedrag. Waar de focus in behandeling vaak nog ligt op het taxeren van problemen en risico’s, is daarnaast aandacht voor de sterke kanten en hulpbronnen van cliënten en voor wat er wél goed gaat in hun leven essentieel. Zo kan er samen worden gebouwd aan hoop.

Optimale samenwerking

Dit boek is bedoeld voor alle behandelaars die een optimale samenwerking met cliënten met suïcidaal gedrag en hun naasten nastreven, hoop willen bieden en hun welbevinden willen bevorderen. Het belang van het toewerken naar een zinvol en haalbaar doel wordt onderbouwd met onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie, oplossingsgerichte therapie en herstelbenadering. Naast behandelaars en ervaringsdeskundigen komen ook cliënten zelf aan het woord.

cover-Suïcidepreventie-.jpg

'Het boek leest lekker weg, ik begrijp het, het boek pakt me ook, ik kan het niet wegleggen, een juweeltje! Meestal vind ik studieboeken (over dit onderwerp) echt te saai. René en Frederike hebben echt een topper geschreven.'

'Er is hoop, ook voor het moeilijke gesprek waar je eigenlijk geen zin in hebt!'

IK WIL CONTACT

  • LinkedIn
  • YouTube
  • LinkedIn

Bedankt voor de inzending!

bottom of page