top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

FEEDBACK

Feedback & reflectie


Door je gesprekspartner feedback te vragen kom je erachter hoe hij of zij denkt over het gesprek (of de behandeling).

Het is belangrijk dat jij als 'zender' of behandelaar weet wat je in een eventueel volgend gesprek anders of
beter kan doen.

Feedback is het kompas om het veranderingsproces te
registreren.


Duncan (2010) noemde dit practice-based evidence: doen wat werkt.

Volgens Duncan moet therapie een ontdekkingsreis zijn, verankerd in feedback om onzekerheden onderweg te kunnen hanteren.

Feedback is essentieel en verhoogt de
kans op succes en dus en goede uitkomst van gesprekken.

Meestal wordt pas aan het einde van een aantal gesprekken of een behandeling  geëvalueerd – als het al wordt gedaan.

Maar het meten van het resultaat per gesprek blijkt essentieel.

Vooruitgang
wordt niet (alleen) afgemeten aan een afname van problemen, maar vooral aan een toename van de gewenste situatie.

De Outcome Rating Scale (ORS) en Session Rating Scale (SRS) kan worden ingezet om feedback van je gesprekspartner te krijgen.


De beoordeling van de effectiviteit van een gesprek of behandeling wordt meestal overgelaten aan professionals.

Het bewijs voor de effectiviteit kan echter prima door jouw gesprekspartner worden geleverd, als gelijkwaardige partners in het proces.

bottom of page