top of page
2022-11-23-21-00-22-082.jpg

COMPLIMENTEN

Hoe vaak krijg jij eigenlijk een compliment?

Wanneer hoor je van een ander waar je goed in bent?


Misschien op je bruiloft, wanneer je opstapt bij een baas, of pas wanneer je met pensioen gaat? Of - spijtig genoeg - misschien pas op je eigen uitvaart.

Wanneer heb jij voor het laatst een compliment uitgedeeld?

Cadeautjes voor de ziel
Complimenten bevestigen wie je bent, waar je voor staat en wat je doet. Complimenten geven je een goed gevoel en sturen je gedrag.

En ze zorgen voor verbinding met anderen. Want wanneer je iemand een compliment geeft, zal je relatie met die ander automatisch verbeteren.

Iets voor een ander doen activeert bovendien het welbekende knuffelhormoon en geeft hierna een goed gevoel.

Complimenten zijn cadeautjes voor de ziel.

Maar als we weten dat het geven en krijgen van complimenten zo goed voor ons is, waarom gaan we er dan zo spaarzaam mee om?

Doe normaal
Complimenten helpen om je beter te voelen over jezelf en toch delen we ze maar spaarzaam uit.

Kinderen kunnen nog schaamteloos vragen om waardering: Kijk eens wat ik kan!? Maar het vragen naar waardering of bevestiging wordt in het volwassen leven al snel afgeleerd. Doe maar normaal, is dan het idee.

Vissen naar complimenten past blijkbaar niet in onze samenleving. En natuurlijk wil niemand afwijken en zich buitengesloten voelen.


Mensen zijn sociale (groeps-)dieren.

Erbij horen. Er mogen zijn. Je verbonden voelen. Een sterk tegengif voor psychische problemen.

De behoefte aan waardering blijft absoluut bestaan; ook in je volwassen leven.

Loop vooral dus vooral naast je schoenen als je rechtop wilt blijven lopen.


Evolutie
Mensen hebben een natuurlijke neiging om te letten op het negatieve.

Waarom? Evolutie. Behoedzaam letten we op potentiële dreigingen van buitenaf. Een leeuw die opeens uit de bosjes kan springen. Afwijzing vanuit de groep waardoor je alleen zou kunnen komen te staan.


Ons brein draait nog steeds om overleving. En dat lukt nu eenmaal beter in een groep. 


De moderne leeuw heeft weinig meer te maken met reëel gevaar. Maar vertel dat je brein maar eens. Dat denkt nog steeds in het gevaar van levensechte roofdieren.

Kritiek van je partner, afwijken in de klas of negatieve feedback op de werkvloer: moderne leeuwen die het gevecht niet waard zijn, maar wel degelijk je gedachten negatief triggeren. 


Complimenteren wordt nog wel eens verward met kritiek geven. Kritiek is negatief geladen en gaat over zaken die anders of beter moeten: Waarom heb je dat nou gedaan?

Complimenten hebben een positieve lading en richten zich op wat er (al) goed gaat en op wat je waard bent.


Rekenfouten

Zowel met het krijgen van complimenten als met het krijgen van kritiek maakt ons brein rekenfouten: Complimenten worden met factor 10 afgezwakt en kritiek met factor 10 vermenigvuldigd. 


Teveel focus op kritiek en gevaar als resultaat van een negatieve (leer-)omgeving zet de focus scherp: 


Zie je nou wel, ik kan het niet.

Ik ben het niet waard.

Ik mag er niet zijn.

Ik tel niet mee.


De focus op alles wat er mis gaat en hoe dat te herstellen, is ingebed in de samenleving.

Zie daar maar eens uit te komen.

Direct of indirect?

Bij voorkeur zet een compliment aan tot nadenken over je sterke kanten en vaardigheden.

Complimenten kunnen het beste in een mix van directe en indirecte complimenten worden gegeven.


Directe complimenten zeggen iets over het resultaat.

Wat zie je er mooi uit, nieuwe schoenen?

Indirecte complimenten werken nóg beter en zeggen iets over het proces én over het resultaat.


Geef liever dus - ook - een indirect compliment. De ontvanger bemerkt dat zijn of haar actie als iets positiefs wordt gezien in de ogen van een ander en denkt na wat dit zegt over zijn sterke kanten en unieke vaardigheden. 


Hoe heb je het voor elkaar gekregen om - ondanks je sombere stemming - naar de winkel te gaan en mooie schoenen te kopen?


Duimpjes omhoog! 

Belangrijk is tenslotte dat complimenten oprecht en welgemeend moeten zijn.

Dat is misschien een reden waarom digitale likes en duimpjes op socials er niet voor kunnen zorgen dat je je beter gaat voelen. Je kunt namelijk willekeurig vele duimpjes omhoog uitdelen zonder dat je die persoon kent. 

Positieve focus
Complimenten zorgen voor een positieve focus in gesprekken. Thuis, op school of op de werkvloer.

Geef complimenten als je hoort over positieve uitzonderingen, sterke kanten, competenties en eigen inzet of inbreng.

Zie je gesprekspartner. Zie de ander wie hij werkelijk is. En word gezien. 

Vraag dus maar om die positieve focus want van positieve uitzonderingen leer je het meest!

Wie zet jij vandaag in het zonnetje?


Door: René den Haan
© PositieveFocus.nl 

Contact opnemen
bottom of page