top of page

INSPIRATIEDAG EN TEAMBUILDING MET ALPACA'S

Het roer moet om, maar hoe?

Hoe kunnen we in ons werk positief bijdragen aan positieve gezondheidszorg? Hoe kun je het verschil maken? Hoe kun je zorgen voor een positieve werksfeer en verbinding met je team én met je cliënten, klanten, patiënten of collega's? 

Verandering werkt het best op een bedje van behoud. Voor er verandering kan plaatsvinden dient eerst gekeken te worden wat er al werkt in een team of organisatie. Wat zijn de sterke kanten van medewerkers en van een team?


Daarna volgt de vraag: waar willen we naartoe (in plaats van waar willen we vanaf) en hoe kunnen we onze sterke kanten, vaardigheden en unieke kwaliteiten inzetten om dichterbij deze visie (van ons team of van onze organisatie) te komen?


En het moet natuurlijk niet bij dromen blijven. Belangrijke vragen zijn: welke positieve uitzonderingen zijn er al en kunnen we daar meer van doen? Hoe kunnen we (nog meer) op één lijn zitten? Wat zal ons volgende stapje zijn? 

Visie op verandering: positieve gezondheidszorg en oplossingsgericht werken

Het leven is een ingewikkeld samenspel van persoonlijke, sociale en maatschappelijke factoren. Ook zaken die inbreuk doen op je leven, zoals ziekte of verlies en ingrijpende gebeurtenissen worden door iedereen anders beleefd. De manier waarop klachten zich voordoen heeft invloed op je welzijn leefwereld en je behoefte aan zorg.

Naast behandeling van de problematiek hechten mensen waarde aan begeleiding die zich richt op het zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren in de samenleving. Een waardevol- en betekenisvol leven kunnen leiden, in verbinding staan met anderen en het ervaren van zelfredzaamheid. 

Anders denken
Als je iemand vraagt: ‘wat is gezondheid voor jou?’ Dan zegt men vaak: ik wil me prettig en gelukkig voelen. Je gezond voelen heeft dus te maken met welzijn. En natuurlijk willen mensen zo min mogelijk pijn, beter slapen of van dat nare gevoel af.  Mensen willen in de regel weten waar ze aan toe zijn. 


Positieve gezondheidszorg is complementair aan het medisch model. Beiden visies kunnen naast elkaar bestaan en vullen elkaar aan.  Naast het bestrijden van de klacht wordt toegewerkt naar het optimaliseren van welbevinden, het 'optuigen' van het leven. 

Bij Positieve Gezondheid is de afwezigheid van ziekten en beperkingen niet meer het uitgangspunt, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Het gaat om veerkracht in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit vraagt om een andere manier van werken.


Oplossingsgericht werken

Positieve Gezondheid kijkt met een andere bril naar de cliënt/ patiënt en zorgverlening. Oplossingsgericht werken is een praktische manier om handen en voeten te geven aan positieve gezondheidszorg. De focus ligt op de vraag wie de mens is achter de klacht. Hiermee geeft je ruimte aan het verhaal. Deze tijdsinvestering van zorgprofessionals levert aan het einde van het verhaal meestal veel winst op. Cliënten/ patiënten voelen zich in de regel gehoord, gezien en begrepen. Ze weten beter hoe ze met hun klacht of beperking om moeten gaan -en nemen meer regie over het eigen leven. 

De zorgprofessional nodigt de cliënt/  patiënt uit om kleine stapjes te zetten richting zijn gewenste situatie. 

Oog voor de context en netwerk
De zorgprofessional heeft oog voor de context: het netwerk. Dit kan gaan over naasten, hulpverleners, welzijnswerkers en zorgaanbieders. Dit maakt ook dat de rol van de zorgprofessional verandert. Het wordt steeds belangrijker om te coachen (in plaats van sturen) en andere partijen te betrekken: een intensieve samenwerking met netwerkpartners. Het is belangrijk dat iedereen in het zorglandschap over de schuttingen heen kijkt. Alle sectoren kunnen gezondheid en welbevinden bevorderen. Van dokter, tot ziekenhuis, van onderwijsinstelling tot wooncorporaties. Van werkgever tot schuldsanering. Elke welzijnswerker en (zorg)instantie kan positief  bijdragen aan de mogelijkheden tot gezondheid.

Is het tijd voor verandering voor jouw team? Wil je aan de slag met je team? Wil je dichterbij elkaar komen als team? Informeer naar de mogelijkheden voor een 'inspiratiedag' of inspiratie dag op de alpacaboerderij! Tot ziens bij de Positieve Focus! 

Image by Timothy Eberly
bottom of page