top of page
Brainstormen

DE OPLOSSINGSGERICHTE BENADERING, DEEL2

Wat werkt er al en wat is een volgend teken van vooruitgang?

In ons eerste deel over de vier oplossingsgerichte basisvragen  beschreven we de eerste twee basisvragen. In deze blog behandelen we de volgende twee vragen. 


De derde vraag
De derde oplossingsgerichte basisvraag is:

‘Wat werkt (al/nog)?

Of: ‘Zou de situatie erger kunnen zijn dan die is?' en, indien je gesprekspartner hierop bevestigend antwoordt:

'Wat maakt dat de situatie niet erger is?’

Het is goed om complimenten te geven voor alles wat werkt(e) en indirecte complimenten te geven die de ander doen nadenken over hoe ze iets hebben bereikt of succesvol hebben aangepakt:

‘Hoe lukt(e) je dat?’

‘Hoe besloot je dat te
doen?’ 

‘Hoe kwam je op dat goede idee?’


Positieve uitzonderingen worden vaak gezocht om erachter te komen wat werkt(e).

Met het vinden van positieve uitzonderingen komen tegelijk de competenties van je gesprekspartner in beeld. De sterke kanten benadering uit de positieve psychologie sluit hier
goed bij aan.

Voor veel mensen is dit soort vragen nieuw, omdat ze gewend zijn aan probleemgerichte vragen.

Wanneer naar positieve uitzonderingen wordt gevraagd merken ze die mogelijk pas voor het eerst op.

Oplossingen ontstaan vaak uit eerder
niet opgemerkte positieve verschillen.


De vierde vraag

De vierde oplossingsgerichte basisvraag is:

‘Wat zal een volgend teken van vooruitgang zijn?

Of: ‘Wat zal jouw volgende stap(je) zijn?’

Door te vragen: ‘Wat zal jouw volgende stap(je) zijn?’ nodig  je jouw gesprekspartner uit om – misschien voor de eerste keer –na te denken over wat hij of zij of (minstens) zelf kan doen om de situatie te verbeteren in plaats van te wachten tot iemand anders of de ander met de oplossing komt.

De vraag naar volgende tekenen van vooruitgang laat open wie iets moet doen en wanneer dat moet gebeuren.

Een teken van vooruitgang kan ook iets zijn wat gebeurt zonder dat je gesprekspartner actie onderneemt.

Bovendien voelt ‘een volgend teken
van vooruitgang’ lichter dan ‘stappen

die genomen moeten worden’.

In plaats van een focus op het innerlijke leven van jouw gesprekspartner en de vraag waarom het probleem zich heeft voorgedaan,

nodig je de ander  juist uit om in actie te komen.


Wil je meer weten over het eerste oplossingsgerichte gesprek, check hier onze video.


Wil je meer weten over het oplossingsgerichte vervolggesprek, check hier ons blog. 

bottom of page